Convocatoria de empleo: Responsable Àrea Plataformes (G3-Personal Suport a la Recerca) per la Plataforma del Biobanc TUMORS de Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer

Nº REF: ID-ES-16/2022

PLAÇA CONVOCADA: 1 Plaça de Responsable Àrea Plataformes (G3-Personal Suport a la Recerca) per la Plataforma del Biobanc TUMORS de Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, mitjançant un contracte indefinit (fix) a temps complet dins del procés d’estabilització (E.1.1. de la declaració responsable aprovada per la Junta de Govern de l’entitat), segons lo establert a la D. A. 6ª de la Llei 20/2021.

S’han efectuat les següents concrecions del perfil inicialment indicat: Titulació: University degree in life sciences or related fields, (minimum MSc).

Experiència prèvia: S’agrega el requisit:

  •  Proven experience leading a team.

Funcions a desenvolupar per la persona contractada: Es fan els següents canvis:

  • Support in the Management of ISO quality system of the biobank
  • Manage the laser microdissection, immunochemistry and Tissue Microarrays services as well as other histological services offered within the Tumour and Tissue Bank area.

Toda la información: aquí